Om os


GP Metal & Plast


GP Metal & Plast er en handlekraftig medaktør i dansk genvindingsindustri. Vi er en familievirksomhed, der i mere end 70 år har indsamlet og forædlet skrot til nye værdifulde råvarer.


Vi har det nødvendige udstyr til at behandle alle former for skrot.


Vores maskinpark er hurtig og effektiv og kan håndtere store mængder, samt klippe efter ønskede mål.


Vi er pålidelige og troværdige samarbejdspartnere og vores mål er at give vores kunder en miljømæssig forsvarlig håndtering af deres varer, samt forsikringen om at vores sortering og forædling er af høj kvalitet.


GP Metal & Plast er et ISO 14001 certificeret miljøcenter, der indsamler, køber, sælger og oparbejder jern, metal og plast til genvinding.

”Recycling with value”


GP Metal & Plasts kernekompetence er miljømæssig korrekt håndtering af genanvendelige restprodukter i jern,  metal og plast samt batterier, elektronik og kabler fra private, kommuner, håndværk, industri og nedrivning.


Gennem samarbejdet med private og offentlige leverandører samt små og mellemstore virksomheder indsamler, sorterer og forædler GP Metal & Plast forskellige typer af produkter. Herved indgår GP Metal & Plast som en vigtig og værdiskabende partner i det kredsløb, der sikrer at vigtige ressourcer genanvendes, til gavn for samfundet.

Håndteringen af de forskellige produkter er baseret på viden opbygget gennem tre generationer, samt den til enhver tid gældende lovgivning.