Brancheforeninger

BRANCHEFORENINGER

GP Metal & Plast A/S er medlem af:


Industrisamarbejdet, en del af DI
Plastindustrien

Brancheforeningen for danske plastvirksomheder

Genvindingsindustrien, under Dansk Erhverv