Historien

HISTORIEN

4 generationer -

mere end  70 års erfaring


Siden 1943 har GP Metal & Plast været aktiv i genvindingsindustrien.


GP Metal & Plasts kernekompetence er miljømæssig korrekt håndtering af genanvendelige rest produkter fra industri, håndværk, nedrivning, kommuner, boligforeninger og private.


Gennem samarbejdet med virksomheder, kommuner, og private indsamler, sorterer og forædler GP Metal & Plast mange forskellige typer af materialer. Herved indgår GP Metal & Plast som en vigtig, værdiskabende partner i det cirkulære økonomiske kredsløb, der sikrer at vigtige ressourcer genanvendes, til gavn for miljøet og samfundet.


Håndteringen af de forskellige fraktioner er baseret på viden opbygget gennem 4 generationer, samt den til enhver tid gældende lovgivning.


GP Metal & Plast er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og indgår i ReturBat ordningen.