Miljø- & Persondata
GP Metal logo

GP Metal A/S har en klart formuleret miljøpolitik.


  • GP Metal A/S vil arbejde under størst mulig hensyntagen til miljøet ved, at forebygge forurening gennem miljøstyring.


  • Vi vil tilstræbe, at have så lille et forbrug af energi og hjælpestoffer, som det er muligt.


  • Vi vil til stadighed forbedre os miljømæssigt under hensyntagen til, hvad de til enhver tid gældende teknologiske og økonomiske forhold tillader.


Endvidere vil vi:


  • Som minimum overholde gældende lov, samt de krav der stilles af myndighederne.


  • Arbejde på at fremme miljøbevidstheden, herunder arbejdsmiljøbevidstheden hos alle ansatte, ved at inddrage dem i miljøarbejdet.


  • Sikre det bedst mulige hensyn til miljøet i samarbejdet med vores leverandører.


  • Sikre at vore kunder er godkendte modtagevirksomheder, således at den videre forarbejdning af vore varer sker på en miljørigtig måde.


  • Nedbringe miljøbelastningen ved at indføre renere teknologi i det omfang, virksomhedens drift tillader det.


  • Årligt vurdere om miljøpolitikken skal revideres.

MILJØPOLITIK

VI ER CERTIFICEREDE!

Ring til GP Metal & Plast

+45 43 96 09 49


Skriv til GP Metal & Plast

gp@gpmetal.dk

Genbrugsmaterialer med værdi

GP Metal & Plasts kernekompetence er miljømæssig korrekt håndtering af genanvendelige rest produkter fra industri, håndværk, nedrivning, kommuner, boligforeninger og private.


Åbningstider

Mandag-Torsdag 07.00-15.30

Fredag                     07-00-14.00

Lørdag-Søndag    Lukket