Miljø- & Persondata

GP Metal A/S har en klart formuleret miljøpolitik.


GP Metal A/S vil arbejde under størst mulig hensyntagen til miljøet ved, at forebygge forurening gennem miljøstyring.


Vi vil tilstræbe, at have så lille et forbrug af energi og hjælpestoffer, som det er muligt.


Vi vil til stadighed forbedre os miljømæssigt under hensyntagen til, hvad de til enhver tid gældende teknologiske og økonomiske forhold tillader.


Endvidere vil vi:


Som minimum overholde gældende lov, samt de krav der stilles af myndighederne.


Arbejde på at fremme miljøbevidstheden, herunder arbejdsmiljøbevidstheden hos alle ansatte, ved at inddrage dem i miljøarbejdet.


Sikre det bedst mulige hensyn til miljøet i samarbejdet med vores leverandører.


Sikre at vore kunder er godkendte modtagevirksomheder, således at den videre forarbejdning af vore varer sker på en miljørigtig måde.


Nedbringe miljøbelastningen ved at indføre renere teknologi i det omfang, virksomhedens drift tillader det.


Årligt vurdere om miljøpolitikken skal revideres.

MILJØPOLITIK

VI ER CERTIFICEREDE!