Miljøpolitik

VI ER CERTIFICEREDE!

MILJØPOLITIK

GP Metal A/S har en klart formuleret miljøpolitik.


 • GP Metal A/S vil arbejde under størst mulig hensyntagen til miljøet ved, at forebygge forurening gennem miljøstyring og implementering af et miljøledelsessystem.


 • Virksomhedens ledelse vil kontinuerligt tilstræbe, at have så lille et forbrug af energi og hjælpestoffer som muligt.


 • Vi vil til stadighed forbedre os miljømæssigt under hensyntagen til, hvad de til enhver tid gældende teknologiske og økonomiske forhold tillader.


Endvidere vil vi:


 • Som minimum overholde gældende lov, samt de krav der stilles af myndighederne, samt væsentlige krav vi har forpligtet os på i forhold til interessenter.


 • Gennem samarbejde med relevante aktører, herunder GI, Albertslund Kommune og Arbejdstilsynet holde os orienteret om nye love og regler. der kan påvirke virksomheden, herunder det EU fastsatte WEEE-direktiv.


 • Arbejde på at fremme miljøbevidstheden, herunder arbejdsmiljøbevidstheden hos alle ansatte, ved at inddrage dem i miljøarbejdet.


 • Gennem et samarbejde med vores leverandører sikre det størst mulige hensyn til miljøet hos alle parter 


 • Sikre at vore kunder er godkendte modtagevirksomheder, således at den videre forarbejdning af vore varer sker på en miljørigtig måde.


 • Nedbringe miljøbelastningen ved at indføre renere teknologi i det omfang, virksomhedens drift tillader det.


 • Have en åben debat udad og indtil om miljømæssige forhold.


 • Årligt vurdere om miljøpolitikken skal revideres.